บริการ

Material

แสตนเลส

วัสดุสแตนเลส
ที่มีความหนาตั้งแต่
0.04 ถึง 12 มิลเมตร

เหล็ก

วัสดุเหล็ก
ที่มีความหนาตั้งแต่
0.04 ถึง 12 มิลเมตร

รับตัดเลเซอร์

รับตัดเลเซอร์คัท ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย นำเข้าจากจีน สามารถตัดชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว เลเซอร์ตัดวัสดุที่มีช่วงความหนาตั้งแต่ 0.04 ถึง 12 มิลลิเมตร และสามารถตัดชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมากไปจนถึงขนาด 1.5×3 เมตร
เครื่อง Laser Cut

บริการ V Cut

รับ V-Cut ชิ้นงาน ตรวจ QC ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ลบเหลี่ยม ลบคม ด้วยเทคโนโลยี V-Cut คือการนำวัสดุมาไสร่องเป็นรูปตัว “V” ก่อนจะนำไปพับเข้ามุมหรือประกอบขึ้นรูป เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการความปราณีต สวยงาม เช่น หน้าต่าง ประตู กรอบกระจก เป็นต้น
เครื่อง V Cut
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram